fbpx

Profil Syarikat

City Skill Training Centre Sdn Bhd (CSTC) adalah Pusat Latihan yang berdaftar di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran, Malaysia. CSTC diasaskan secara rasmi pada 2016. CSTC merupakan salah satu pusat latihan untuk latihan pendidikan vokasional teknikal menawarkan Latihan Kemahiran Berdasarkan Kompetensi, dari pembinaan (SLDN / NDTS), kuliner (SLDN / NDTS) dan pentadbiran pejabat. CSTC juga merupakan pusat latihan kemahiran PERTAMA yang diluluskan DI MALAYSIA yang menawarkan program dalam skim Perantisan dalam Penyelenggaraan & Pembinaan Jalan Raya *Industri Didorong yang terdapat dalam SLDN / NDTS.

Visi dan Misi

Visi

Untuk menghasilkan individu yang maju dan mahir, yang akan membina komuniti dan negara.

Menjadi salah satu pusat latihan berasaskan kemahiran untuk pembangunan kerjaya dan tenaga kerja di Malaysia timur terutamanya di Sabah.

Misi

Menawarkan Kemahiran dan Latihan kepada semua belia terutamanya di Sabah, yang akan mengakses pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan untuk membangunkan masyarakat dan negara secara keseluruhannya.

Memenuhi keperluan semua syarikat, kilang, perniagaan, institusi kerajaan dan bukan kerajaan, individu (tanpa mengira umur), latihan semula dan latihan tambahan, latihan vokasional dan kursus.

Menyediakan latihan asas dan profesional untuk individu yang akan membangunkan kompetensi mereka untuk memenuhi keperluan pasaran buruh dalam persekitaran tempatan, serantau dan global yang berdaya saing.

Skim Latihan Sistem Latihan Dual Nasional (SLDN)

Pada tahun 2004, kerajaan Malaysia memutuskan untuk melaksanakan NDTS (SLDN) bermula dari tahun 2005. NDTS (SLDN) diperkenalkan bagi tujuan menyediakan sumber tenaga kerja mahir (e-pekerja) ke negara ini melalui pendekatan latihan yang komprehensif dan menggunakan teknologi terkini yang memenuhi tuntutan yang berlaku dari industri. Di CSTC, kami menerapkan metodologi NDTS (SLDN) yang dapat meminimumkan pengeluaran tenaga mahir yang tidak memenuhi keperluan semasa industri.

Konsep Latihan

Latihan dijalankan di dua tapak, di tapak pembuatan / industri dan latihan kelas pada nisbah 80/20. Di tapak industri, pelatih akan menjalani latihan dan tugasan empat hingga lima hari dan belajar dua hari di institusi pembelajaran seminggu. Tempoh kursus SLDN adalah 6 bulan-12 bulan bergantung kepada kursus yang dipilih.